Home


Lezen zonder ruis met de leesmethode van Strategisch lezen en spellen.

Elke leesles ieder kind op zijn eigen leesniveau

 

  Al door 150 scholen gebruikt  

Nieuwe leesverhalen voor de basisschool
Strategisch Lezen en Spellen... Handige uitleg van de methode in een artikel van JSW
In het onderwijsblad JSW stond enige tijd geleden een artikel over de methode SLS - Lezen zonder ruis. Alls ins en outs worden er kort in uitgelegd. 
Artikel "Strategisch"  uit JSW lezen
Nieuw: Woordenschatapp voor iPad Woordenschat app voor de iPad van GellingUit onderzoek is gebleken dat er een direct verband bestaat tussen het niveau van begrijpend lezen van kinderen en de woordenschat die zij hebben. Daarom heeft Gelling in samenwerking met de Stichting Aanzet een app ontwikkeld voor de iPad. Met deze app kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar zelfstandig en op een speelse en aantrekkelijke manier werken aan hun woordenschat. Lees er alles over op de website van deze app: www.woordenschatplus.nl
SLS en dyslexieverklaringen
In de augustusmaand 2013 is de methode Strategisch Lezen en Spellen geaccepteerd bij de dyslexieverklaringen. Bij een dyslexieverklaring wordt als een goede aanpak verstaan: minimaal twee maal een half uur lezen per week. Bij de methode SLS maken leerlingen veel meer leeskilometers dan bij de dyslexieverklaring wordt geëist. Wordt de SLS methode bij een dyslectische leerling gehanteerd, dan is dit een erkenning voor de goede aanpak bij een dyslexieverklaring.  Kortom: Strategisch Lezen en Spellen is ook remedierend zeer goed in te zetten.
Leesverhalen bij de methode
Bij de leesmethode SLS - Lezen zonder ruis zijn extra verhalen verkrijgbaar. De verhalen zijn geschreven door drie kinderboekenschrijvers en kunnen worden gebruikt als extra ondersteuning bij onze methode. Er zijn  verhalen verschenen  voor alle leesniveau's.
Werkwoordspelling
Bij de methode SLS - Lezen zonder ruis kan nu ook worden gekozen voor de module Werkwoordspelling.  Voor een goed toepassing van de module Werkwoordspelling in de klas is er de mogelijkheid om training te volgen. De training is voor docententeams en duurt twee middagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gelling Onderwijs. 
Cursussen
Behalve de begeleiding op maat bij de invoering het het gebruik van de methode SLS - Lezen zonder ruis kunnen leerkrachten ook niet tot de methode behorende cursussen op het gebied van lezen en spellen volgen. Bekijk hier het complete cursus-aanbod van Gelling Onderwijs.

 

 Onderzoek naar methode SLS - Lezen zonder ruis
Vraagt u per mail direct het onderzoek over het gebruik van de methode SLS - Lezen zonder ruis op basisschool De Boei aan via info@gelling.nl


"SLS - Lezen zonder ruis" is een lees- en spellingsmethode met een vernieuwde aanpak. De strategische benadering is gebaseerd op neurologische inzichten betreffende de lees- en spellingsdidactiek. Deze methode is ontwikkeld door Jacques Hoek en houdt rekening met de nieuwste Cito toetsen op lees- en spellinggebied. De methode is bedoeld voor kinderen vanaf groep 2 tot en met groep 8 in het primair onderwijs. Met deze methode kan zeer adaptief lees- en spellingsonderwijs gegeven worden.

Motto van de auteurs is:
"Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt,
behoud je de resultaten die je altijd behaald hebt"

 

/lezendoosje_aangepast.jpg

Professioneel Betaalbaar Content Management Systeem